FAQ NVivo 11 No 7

Din fråga: Hur kan jag arbeta med dokumentmallar i Word?

Vårt svar: Vi har gjort ett antal dokumentmallar som går att ladda ner från denna länk:

https://www.dropbox.com/s/it1hlvxqnbo1ue1/Word_Templates.zip?dl=0

Här finns dokumentmallar som heter Global Questionnaire.doc (för Word 2003 och tidigare) och Global Questionnaire.docx (från Word 2007 och senare). Tanken är att du från dessa mallar tillverkar dina egna mallar som passar ditt projekt. Dessa mallar sparas åter som Wordmallar och skall användas för varje nytt dokument (säg intervju) då du skall skapa ett antal dokument med samma rubriker.

Användningen är avsedd att underlätta vid autokodning så att varje rubrik vid styckemall Rubrik 1 bildar noder och rubrik vid styckemall Rubrik 2 bildar undernoder. Texten som följer under rubrikerna använder styckemall Normal och det är denna text som kommer att kodas mot noden med rubrikens namn.  

De mallar som heter Project Questionnaire.doc och Project Questionnaire.docx är exempel på mallar som tillverkats för ett visst projekt.