Workshops & seminarier

Vi ordnar regelbundet öppna kurser i Stockholm och Göteborg. Då hyr vi professionella utbildningslokaler med tiptop teknisk utrustning för databaserad undervisning. Då kommer deltagare från skilda universitet och med olika bakgrund vilket leder till spännade diskussioner och en kreativ process. Vi följer en kursplan som är uppdelad på två dagar, en grundläggande del och en avancerad del. Vi har numera skilda kurser för NVivo för PC och NVivo för Mac. 

Om du i stället önskar en egen kurs i din egen miljö ställer vi naturligtvis upp. Vi reser gärna till ditt universitet eller din högskola i Sverige, Norge , Danmark eller Finland. Då kan vi lättare anpassa oss efter dina önskemål och behov. Vi pratar svenska eller engelska. Vi erbjuder också konsultationer där Bengt kan ge råd och förslag på att bäst organisera ditt material och förbereda för analys.


Feedback från kunder

Thank you for providing a very informative workshop at Public Health Ontario (in Toronto) yesterday. You covered so many useful tips and techniques for using Endnote when importing references, organizing articles and drafting manuscripts. The 2 books will be useful reference for when I try to recall the steps you demonstrated. Thank you.

Minakshi (Mina), Toronto


Kommande Workshops & seminarier (öppna eller kundanpassade)

  • NVivo 12 för Mac, Grundkurs, Göteborgs universitet, 27/5 2019 (kundanpassad)

  • NVivo 12 för Mac, Grundkurs, Göteborgs universitet, 28/5 2019 (kundanpassad)

  • NVivo 12, Grundkurs & Avancerad, Mälardalens högskola, Eskilstuna, 30/9, 1/10  2019 (kundanpassad)


Mer om våra Workshops & Seminarier

Form & Kunskap utbildar forskare i att använda NVivo samt EndNote. Vi i första hand ett utbildningsföretag och baserar vår verksamhet på följande idéer:

  1. Lärarledd utbildning i lokaler optimerade för datorintensiva workshops. Professionella datorer med nyinstallerade programvaror för varje kursavsnitt. Kurserna är programvaruorienterade dvs vi fokuserar på hur man löser olika uppgifter med avseende på den forskningsapproach man valt.

  2. Gruppundervisning i små grupper, 6 - 8 deltagare. Gemensamma övningsexempel som bygger upp ett verkligt projekt. Diskussioner och alternativa lösningar. Utrymme för frågor och reflexioner.

  3. Undervisningsspråk är svenska för kurser som ges i Sverige och Norge eller vid speciella önskemål engelska. Vid kurser som ges i Kanada är engelska standardspråk.

  4. Vi skriver själva kurslitteraturen. Hittills har vi publicerat 22 läroböcker och alltid på svenska och engelska.

  5. Vi inkluderar alltid 1 års support i våra kurser. Detta är ett uppskattat komplement till licensgivarnas support eftersom vi kommunicerar på svenska i Sverige och Norge och besväras ej av olika tidzoner. Den lokala supporten ger oss ofta djup kunskap om kunders problem och behov vilket ökar servicegraden.

  6. Rena konsultationer efterfrågas allt mer. Ofta sker detta i början av nya projekt så att organiserandet av primärdata och upplägget av ett NVivo-projekt blir så bra som möjligt. Konsultationer sker vanligtvis hos kunden (projektgruppen) och debiteringen baseras på timpris och reskostnader.