Support NVivo 11

Denna avsnitt tar upp sådana frågor om våra programvaror som kommit upp framför allt under våra workshops. Våra kunder är alltid intresserade och vetgiriga. Så snart ett nytt eller oväntat beteende iakttages blir det föremål för en FAQ (Frequency Asked Question)  eller ett Supplement till någon av våra böcker.

Ibland förkommer också rena användartips som kan beröra någon av de programvaror som används under vårt arbete med NVivo eller EndNote och som vi snappat upp i olika situationer under vår omfattande kursverksamhet.


NVivo 11