FAQ NVivo 11 No 6

Din fråga: Hur minimerar jag risken för att NVivo kraschar eller för att en projektfil skall bli korrupt eller svår att öppna?

Vårt svar: Förvissa dig om att du alltid har senaste versionen av NVivo. Starta NVivo, gå till File - Help - Check for Software Updates och om du får ett meddelande, klicka på det och gå vidare till den webbsida där du kan hämta uppdateringen.

Viktigt för stora projekt: Gå till File - Options fliken General. Markera Display plain text for nodes with 0 or more sources. Denna inställning gör att noderna visar kodad text som ‘plain text’ utan att ta hänsyn till olika typsnitt eller annan formatering i källan.

Här är några faktorer som kan förorsaka att en projektfil blir korrupt:

 • Projektfilen lagras på eget nätverk och förbindelsen avbryts av okänd anledning.

 • Datorn stängs av plötsligt eller har gått i viloläge medan NVivo fortfarande är igång. Det är alltid bäst att spara och stänga projektet när man lämnar datorn för kortare eller längre tid. NVivo måste inte stängas men säkrast är ett stänga projketfilen.

 • Det finns spyware eller malware på datorn eller på ett externt USB minne där projektfilen lagras.

 • Projektfilen lagras inte i en Windows-mapp när man arbetar i en Mac.

Om du lagrar projektfilen på ett externt USB-minne eller en extern hårddisk, rekommenderas att du inte arbetar kontinuerligt mot sådana enheter. Gör i stället så här:

  1. Kopiera projektfilen till din lokala dator.
  2. Arbeta vidare i projektet från lagring i egen dator.
  3. Spara uppdaterad projektfil tillbaka till extern lagringsplats när arbetet slutförts genom att gå till File  - Manage - Copy Project.

  Om “molnet”

  Flera forskare som vi arbetat med använder fildelningstjänster på “Molnet” som t ex DropBox, SkyDrive och Google Drive när de samarbetar i ett NVivo Project. Sådana tjänster medger ändringar i NVivo projektet tvärsöver flera datorer som alla använder ‘molnet’. Vi rekommenderar att stänga av synkroniseringen (pause syncing) medan ni kör NVivo. Vi har kontaktats av flera användare som har förlorat data när de samtidigt använder NVivo och synkar med fildelningen. Emellertid, molnbaserade tjänster kan vara användbara för grupparbete bara man tänker på att vidtaga erfarenhetsbaserade åtgärder för att undvika att förlora värdefullt analysarbete när programvaror krashar.

  Synkroniseringen i Dropbox stängs av genom genom att högerklicka på Dropbox-ikonen till höger på nedre verktygsraden och välja Pause syncing och starta den på nytt genom Resume syncing