FAQ NVivo 11 No 5

Din fråga: Kan man använda NVivo för diskursanalys?

Vårt svar: Vi anser att NVivo har en mängd inbyggd funktionalitet för diskursanalys: Ordlistor med frekvens, Avancerade sökfrågor, Smart trunkering, Synonymlistor (endast engelska, tyska, franska, tyska, portugisiska, spanska), Word Trees, Tree Maps, Klusteranalys och Word Clouds. Alla dessa verktyg kan på olika sätt bidra till att göra en diskursanalys.