FAQ NVivo 11 No 4

Din fråga: När jag använder NCapture för att fånga data från LinkedIn kan jag numera bara fånga som  PDF, inte som ett  Dataset. Det borde vara möjligt, antar jag. Kan ni kommentera?

Vårt svar: LinkedIn har nyligen begränsat tillträde till deras webtjänst (API), som innebär att information för appar av typ NCapture inte funkar som tidigare. Resultatet är att man inte längre kan fånga gruppdiskussioner på LinkedIn som ett dataset med NCapture. Denna begränsning är utanför QSRs kontroll, men är någonting som vi följer och vi kan informera våra användare om LinkedIn skulle ändra sin policy i framtiden

Du kan fortfarande fånga gruppdiskussioner och andra webbsidor i LinkedIn som  PDF.