FAQ NVivo 11 No 3

Din fråga: Jag använder data från olika sociala media in min forskning. Min källor är varken Facebook, Twitter eller LinkedIn utan andra fora och diskussionsgrupper. Hur gör jag för att fånga sådan data så att jag kan åtnjuta de nya funktionerna i NVivo 10 och 11?

Vårt svar: Data från sociala media måste lagras i någon form av matris för att kunna importeras till NVivo 10 som ett dataset. NCapture är f n utvecklad för att organisera data i matrisform från dessa 3 plattformar: Facebook, Twitter och LinkedIn.

Avancerade användare med erfarenhet av programmering skulle dock kunna infånga data från övriga sociala media medelst s.k. API (Application Programming Interfaces). Dock ingår det inte i våra nuvarande utbildningsprogam att förklara hur detta skulle kunna utföras. Antagligen kommer man att i framtiden att se mer av sociala media som erbjuder datainsamling med ”Open Source Services” som t ex Elgg och Google Groups.