FAQ NVivo 11 No 2

Din fråga: Jag arbetar med hierarkiska nodträd. Efter att ha kodat till mina undernoder vill jag sedan skapa en närmast liggande gemensam toppnod. Jag har förstått att NVivo erbjuder dessa två möjligheter:

1.     Sammanfoga (Merge) undernoderna med toppnoden

2.     Använd funktionen Aggregate på toppnoden

Varför får jag olika resultat för antalet referenser i toppnoden med dessa två metoder?

Vårt svar: Det  “rätta” resultatet fås när du sammanslår (Merge) undernoderna med toppnoden. När man sammanfogar (Merge) noder får man ett korrekt resultat eftersom vissa noder kan vara överlappande.

När du använder Aggregate så summerar NVivo helt enkelt undernodernas antal referenser. QSR har lovat att undersöka denna olägenhet vid funktionen Aggregate.

Dessutom, om det är så att man både använder sammanfoga och Aggregate erhåller man summan av dessa metoder. I fallet ovan får vi 70 + 67 = 137 referenser!