FAQ NVivo 11 No 1

Din fråga: Jag har ett antal intervjuer med frågor och svar i löpande följd. Lyckligtvis är mina intevjuer strukturerade med Words styckemallar för frågorna (Rubrik 1, Rubrik 2 etc.) och alla frågor är identiska för alla intervjuer. Nu vill jag göra en Word Frequency Query för enbart svaren men inte frågorna. Hur gör jag?

Vårt svar: Knepet är att först skapa en nod som innehåller alla frågor för alla intervjuer. Detta åstadkoms genom att skapa en Text Search Query med frassökning för alla frågor och man använder OR som operand mellan varje fras.

Steg 1. Vi antar att alla intervjuer är källobjekt i gemensam mapp och att det samtidigt finns motsvarande uppsättning källnoder (Case Nodes) i gemensam mapp.

Steg 2. Öppna en av intervjuerna så att du kan se både frågor och svar.

Step 3. Markera och kopiera den första frågan i en intervju.

Steg 4. Skapa en Text Search Query och ge frågan ett lämpligt namn, t ex ‘Alla frågor i alla intervjuer’. Klistra in den första frågan vid textrutan ‘Search for’. Omgärda frågan med citationstecken, så här “Question 1”. Hela sökfrågan skall också begränsas till den mapp där intervjuerna finns.

Steg 5. En egenhet som du bör känna till är att om en fras börjar eller slutar med ett stoppord så kommer stopporden inte att kodas. För att detta inte skall äventyra resultatet  av din frassökning kan man ställa in Text Content Language till ‘Other’ eftersom stoppordlistan då är tom (default).

Steg 6. Om en fras börjar eller slutar med något av följande tecken: \ : / * ? " < > | kommer dessa tecken inte heller att kodas. Ett knep att lösa detta problem (förutsatt att intervjufrågan ligger inom ett eget stycke) är föjande: I fliken Query Options under dialogrutan Text Search Properties ställer man in Spread Coding to ‘Surrounding Paragraph’. Ställ även in att resultatet skall vara ’Create Result as a New Node’ med namnet ‘Alla frågor i alla intervjuer’ som ärvs från namnet på din Query. Klicka på [OK] i dialogrutan Text Search Query Properties för att spara frågan.

Steg 7. Fortsätt på samma sätt med nästa intervjufråga.

Steg 8. Öppna dialogrutan Text Search Query Properties och fortsätt i textrutan ‘Search for’ med ett ‘OR’ och klistra sedan in nästa intervjufråga omgärdad av citationstecken. Sökkriteriet kommer då att bli:

“Fråga 1” OR “Fråga 2”

Steg 9. Fortsätt på detta sätt till alla intervjufrågor har lagts in in textrutan vid ‘Search for’. Det finns ingen begränsning på utrymmet i denna ruta. Slutligen körs denna Text Search Query och om allt är rätt får du en nod som heter ‘Alla frågor i alla intervjuer’.

Steg 10. Om det behövs kan du nu återställa till önskat språk för Text Content Language.

Steg 11. Skapa en ny Coding Query som du kan kalla ‘Alla intervjuer utom frågorna’. Välj fliken ’Advanced’. Första kriteriet skall vara Code at Any Selected Node och med knappen [Select] väljer du alla källnoder (Case Nodes) som motsvarar intervjuerna. Klicka på [Add to List]. Sedan väljer du ‘AND Not Coded at’ och väljer din nod ‘Alla frågor i alla intervjuer’. Ställ även in ‘Create Result as a New Node’ med namnet ‘Alla intervjuer utom frågorna’ som ärvs från namnet på din Query. Slutligen körs denna Coding Query och om allt är rätt får du en nod som heter ‘Alla intervjuer utom frågorna’.

Steg 12. Slutligen kör du en Word Frequency Query som begränsas till enbart noden ‘Alla intervjuer utom frågorna’.