FAQ NVivo för Mac No 14

Din fråga: Varför kan jag inte använda Sets vid arbete med vissa Queries?

Vårt svar: NVivo för Mac kan arbeta med Sets i sökfrågor i inställningen vid 'Search In'. Men för Matrix Coding Queres är det inte möjligt att använda Sets för enstaka rader eller kolumner..