FAQ NVivo för Mac No 1

Din fråga: Jag har använt NVivo för Windows sedan NVivo 7 lanserades 2006. Jag vär väldigt nöjd med denna utmärkta programvara och jag har utvecklat mitt kunnade med nya releaser under årens lopp. Nu har jag blivit Mac-användare och jag försöker därför att bli van vid NVivo för Mac. Det ser ut som att vi tar många steg tillbaka och når den funktionsnivå som motsvarade NVivo 7 redan 2006. Vilka kommentarer har QSR till detta?

Vårt svar: Detta är svar från QSR I februari 2016:

“NVivo för Mac, som lanserades i juni 2014, är en relativt ny produkt och har inte haft samma utvecklingstid som NVivo för Windows, som genomgått många utvecklingssteg under flera år.

Vår målsättning är att stödja ert arbete genom att fortlöpande lägga till nya funktioner och förbättringar i framtida versioner av NVivo för Mac och era synpunkter hjälper oss att besluta om och prioritera utvecklingen av viktiga egenskaper.

Ursäkta oss om du redan känner till länken nedan som ger en överblick över aktuella funktioner för NVivo för Mac. Denna lista hålls hela tiden uppdaterad med nya funktioner:

http://www.qsrinternational.com/product/product-feature-comparison

Hoppas detta ökar förståelsen. Meddela gärna om om du behöver mera hjälp.”