FAQ NVivo för Mac No 2

Din fråga: Jag uppskattar funktionen Undock för NVivo för Windows därför att den gör det enkelt att arbeta med ett dokument eller en nod i fullskärmsläge med möljliget till zoom.  NVivos skämbild är är så full av detaljer att den är svår att överblicka och Mac-datorer har dessutom som regel mindre bildskärmar än PC. Finns Undock i NVivo för Mac nu eller i framtiden?

Vårt svar: För närvarande finns icke denna funktion för NVivo för Mac. Frågan ligger hos vår Product Manager som noterat önskemålet.