FAQ NVivo för Mac No 3

Din fråga: Jag har stött på några problem när jag använder Text Search Queries och funktionen Spread Coding. Resutatet verkar inte fungera för alla mina referenser så många kodade enstaka ord förblir enska även efter att jag har använt Spread Coding. Vad kan göras?

Vårt svar: Det verkar finnas ett Refresh problem för stora noder som kodar många källobjekt. Problemet kan lösas med följande åtgärder:

När du kört en Text Search Query och sparar resutatet i Nodes eller en undermapp (ej i mappan Resuts), klicka på knappen [Reference].

Nu kan du se resultatet som kodade enstaka ord i alla de källobjekt som svarar på din sökfråga.

Rulla ner till sista referensen i den öppna noden.

Makera all text med Select All eller [cmd]  + [A].

Använd nu Spread Coding: Broad. Definitionen på Broad bestäms av inställningen för Application Preferences, fliken General. NVivos standardinställning är att Broad betyder ”Surrounding Paragraph” för textobjekt.

Skulle du använda Spead Coding en andra gång i samma fönster finns en risk att den utvidgade kodingen oavsiktligt sker till närliggande stycken.