FAQ NVivo för Mac No 4

Din fråga: Jag använder NCapture för Chrome och det ser bra ut under själva proceduren. Men när jag importerar till NVivo kan jag inte importera data från YouTube eftersom detta alternativ är gråat. Varför är det så?

Vårt svar: Även om du kan fånga videoklipp från YouTube med Ncapure så kan de inte importeras till NVivo eftersom denna funktion ännu inte införts.

http://help-nv11mac.qsrinternational.com/desktop/procedures/import_from_youtube.htm

QSRs Product Manager äger frågan.