FAQ NVivo för Mac No 5

Din fråga: Jag sänder två skärmdumpar i bifogade Word-dokument. Detta förklarar mitt bekymmer. Jag har lång erfarenhet av  NVivo för Windows så jag är frestad att jämföra. Jag vet att NVivo för Windows kan ställas in så att noderna bara visar "plain text" under vissa omständigheter. Men för Mac verkar det som "plain text" är det enda alternativet. Det är betydligt enklare och mera lättläst att studera och koda formatterad text och om ite Mac kan visa formatterad text i noder rekommnederas att arbeta i källobjekt och inte i noder. Detta är funktionsmässigt begränsande. Jag skulle uppskatta era kommentarer.

A. Det öppna källobjektet:

B. Den öppna källnoden:

Vårt svar: Din iakttagelse är helt korrekt. NVivo för Mac kan bara visa ”plain text” i noder. QSRs Product Manager äger och bevakar frågan.