FAQ NVivo för Mac No 6

Din fråga: Att arbeta i grupp är viktigt. Därför är möjligheten att importera ett projekt till ett annat (sammanfoga) mycket användbart. Vi använder Coding Comparison Queries för att verifiera hur två kodare har uppfattat samma material. Vi har nu sett att sparade sökfrågor (Queries) inte ingår i det projekt som importeras. Någon kommentar till detta?

Vårt svar: Ja, importfunktionen i NVivo för Mac innefattar inte sökfrågor (Queries), mappen Results, nodmatriser, Annotations eller Sets. Frågan ligger hos QSRs Product Manager för bevakning.