FAQ NVivo för Mac No 7

Din fråga: Autocoding är en väldigt användbar funktion för NVivo för Windows. Finns samma funktioner även för NVivo för Mac?

Vårt svar: NVivo för Mac har för närvarande endast en Autocoding funktion, nämligen efter att importerat ett Dataset som exempelvis när man importerat en Excel-fil från en enkät eller från SurveyMonkey.

En sådan autocoding skapar Cases av respondenterna, Noder av de öppna frågorna och en klassifikation baserat på de fasta frågealternativen.