FAQ NVivo för Mac No 8

Din fråga: Är det tillrådligt att spara en backup-kopia av projektfilen på Dropbox eller annan liknade plats?

Vårt svar: Ja, men tänk först på följande:

Vi rekommenderar att ofta använda Compress-funktionen på din projektfil eftersom ökande defragmentering kan orsaka att prestanda faller.

För att använda Compress skall du först stänga projektet. Sen går du till File  - Compress Project... och söker fram projektfilen.

Vi rekommenderar vidare att du sparar din komprimerade fil på en säker plats som Dropbox eller liknande. Använd Finder för detta.

När du behöver öppna en sådan back-up projektfil är det viktigt att du först kopierar denna fil till egen dator eller lokal disk innan du öppnar den. Öppna aldrig en projektfil i Dropbox eller liknade lagringsplats eftersom ditt arbete kan komma i konflikt med synkningen som kan leda till att data förloras.