FAQ NVivo för Mac No 9

Din fråga: Vad är nytt i version 11.3.1 beträffande import av bibliografiska data?

Vårt svar: NVivo för Mac kan nu även importera data från Refworks, Zotero och Mendeley. Tidigare versioner av NVivo för Mac importerar .XML formaterade filer från EndNote, och nu har funktionerna utökats och omfattar import av det mera vanligt förekommande .RIS formatet.