FAQ NVivo för Mac No 10

Din fråga: Vad är nytt i version 11.3.1 beräffande visualiseringar?

Vårt svar: Som tillägg till Mind Maps, Hierarchy Charts och Explore Diagrams, kan NVivo för Mac även hantera Comparison Diagrams.

För att skapa ett Comparison Diagram, gå till  Explore | Visualizations | Compare Diagram  <select>

Alternativen <select> är: Compare Sources…, Compare Nodes…, Compare Cases… eller Compare Selected Items.

Vilket alternativ du än väljer förursätter ett Comparison Diagrams att man jämför två objekt av samma typ.

I följande exempel jämför vi två källnoder (Cases) som representerar två respondenter, Anna och Ken. Först väljer vi Compare Nodes och sedea källnoderna för Anna och Ken. Vårt Comparison Diagram kan då se ut så här:

I den högra panelen kan du välja vilka funktioner du vill visa eller dölja.

När du vill undersöka ett objekt i detalj högerklicka och välj mellan Open Item…, Get Info, Copy, och Export Diagram…

I NVivo för Mac kan du modifiera diagrammet genom att dra objekten med musen. Förbindelserna mellan objekten fungerar som elastiska trådar som följer med när du arbetar med layouten.

Ett Comparison Diagram visas endast i ett arbetsläge och kan inte sparas som ett objekt i projektfilen. Däremot är export möjligt i följande filfomat: .PDF, .PNG, .JPG, .BMP, .GIF eller TIFF.

Kopiering med [cmd] +[C] är också möjligt så att du kan klistra in diagrammet i andra applikationer som Keynote, PowerPoint eller i ett Memo i NVivo.