FAQ NVivo för Mac No 11

Din fråga: Vad är nytt i NVivo för Mac 11.3.1 beträffande Coding Panel?

Vårt svar: NVivo för Mac har numera en s.k. Coding Panel som motsvarar den som finns I NVivo för Windows. Själva kodningen blir nu både lättare och snabbare än tidigare.

För att använda Coding Panel måste du först öppna ett källobjekt eller en nod och markera det segment som du vill koda.

.Sedan klickar du “glödlampan” eller använder [Shift] + [cmd] + [7]:

Som du ser på bilden ovan är Coding Panel uppdelat i två kolumner. Under “Existing”, finns en lista på alla tematiska noder eller källnoder i projektet. Du kan också skriva namnet på en nod eller bara ett par bokstäver.

Under “Code at New…” kan du skapa nya tematiska noder eller källnoder. Välj [Node] eller [Case] och dialogrutan Node Properties eller Case Properties visas och du anger namn och lagringsplats och eventuellt en description. Bekräfta med [Done].

När du är mitt i ett arbetspass finns en lista med “Recent” som innehåller de tematiska noder och källnoder som du senast använt. För närvarande kan vår nya Code Panel inte anvädas för In Vivo kodning eller avkodning (Uncoding).