FAQ NVivo för Mac No 12

Din fråga: Varför kan jag inte dubbelklicka på en gren i mitt Word Tree så att källobjektet öppnas?

Vårt svar: Nej, dubbelklick fungerar inte i detta läge. I stället kan du markera en gren, högerklicka och välja Run Text Search Query och källobjektet eller källobjekten med den valda grenen öppnas.