FAQ NVivo 11 No 3

Jag använder data från olika sociala media in min forskning. Min källor är varken Facebook, Twitter eller LinkedIn utan andra fora och diskussionsgrupper. Hur gör jag för att fånga sådan data så att jag kan åtnjuta de nya funktionerna i NVivo 10 och 11?

Read More

FAQ NVivo 11 No 2

Jag arbetar med hierarkiska nodträd. Efter att ha kodat till mina undernoder vill jag sedan skapa en närmast liggande gemensam toppnod. Jag har förstått att NVivo erbjuder dessa två möjligheter: Sammanfoga (merge) eller aggregera (aggregate).

Read More

FAQ NVivo 11 No 1

Jag har ett antal intervjuer med frågor och svar i löpande följd. Lyckligtvis är mina intevjuer strukturerade med Words styckemallar för frågorna (Rubrik 1, Rubrik 2 etc.) och alla frågor är identiska för alla intervjuer. Nu vill jag göra en Word Frequency Query för enbart svaren men inte frågorna. Hur gör jag?

Read More