FAQ NVivo för Mac No 6

Att arbeta i grupp är viktigt. Därför är möjligheten att importera ett projekt till ett annat (sammanfoga) mycket användbart. Vi använder Coding Comparison Queries för att verifiera hur två kodare har uppfattat samma material. Vi har nu sett att sparade sökfrågor (Queries) inte ingår i det projekt som importeras. Någon kommentar till detta?

Read more

FAQ NVivo för Mac No 5

I NVivo för Windows kan man i varje nod antingen se texten fullt formaterad ellr ställa in så att "plain text" visas. Men för NVivo för Mac verkar det endast finnas alternativet "plain text" när man öppnar en nod. Vänligen kommentera.

Read more

FAQ NVivo för Mac No 3

Jag har stött på några problem när jag använder Text Search Queries och funktionen Spread Coding. Resutatet verkar inte fungera för alla mina referenser så många kodade enstaka ord förblir enska även efter att jag har använt Spread Coding. Vad kan göras?

Read more

FAQ NVivo för Mac No 2

Jag uppskattar funktionen Undock för NVivo för Windows därför att den gör det enkelt att arbeta med ett dokument eller en nod i fullskärmsläge med möljliget till zoom.  Nvivos skämbild är är så full av detaljer att den är svår att överblicka och Mac-datorer har dessutom som regel mindre bildskärmar äm PC. Finns Undock i NVivo för Mac nu eller i framtiden?

Read more

FAQ NVivo för Mac No 1

Jag har använt NVivo för Windows sedan NVivo 7 lanserades 2006. Jag vär väldigt nöjd med denna utmärkta programvara och jag har utvecklat mitt kunnade med nya releaser under årens lopp. Nu har jag blivit Mac-användare och jag försöker därför att bli van vid NVivo för Mac. Det ser ut som att vi tar många steg tillbaka och når den funktionsnivå som motsvarade NVivo 7 redan 2006. Vilka kommentarer har QSR till detta?

Read more